Personuppgiftsbehandling vid rekrytering

Askling Bil AB behandlar dina personuppgifter i samband med att en ansökan skickas in till oss. När du skickar in en ansökan lämnar du ditt samtycke till sparande av dina personuppgifter. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • E-postadress
  • Förnamn och efternamn
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Uppgift om födelsedag
  • CV
  • Personligt brev
  • Övriga frivilligt bifogade filer och dokument (till exempel betyg)

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Askling Bil AB, org.nr 556498-2311, med adress Fröstorpsgatan 2 och telefonnummer 013-357870 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

Vad ska uppgifterna användas till?

Personuppgifterna behandlas i syfte att Askling Bil AB ska kunna administrera ansökningar vid rekryteringsprocesser och tillsätta tjänsten.

Vem kan ta del av uppgifterna?

De uppgifter du lämnar kommer att användas av rekryteringsansvariga på Askling Bil som arbetar med rekryteringsprocessen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Efter avslutad rekrytering sparas jobbansökningar och tillhörande personuppgifter i två år. En översikt med namn på sökande kommer bevaras.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har om dig

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi på Askling Bil har om dig. Du kan begära att få uppgifterna rättade eller raderade om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga.