Miljömål 2014

Övergå till grön el
Minska elförbrukningen
Minska pappersförbrukningen

Vid frågor kontakta gärna vår miljösamordnare Petra Pontén

Läs mer på www.toyota.se/upptack/miljo/index.tmex